LER-loven § 19

Denne konsoliderede version af lER-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Ledningsejerregistret

Lov nr. 564 af 10. maj 2022

§ 19

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indberetning af afvigelser eller fejl i ledningsoplysninger til Ledningsejerregistret, herunder afvigelser eller fejl i ledningernes placering i forhold til udleverede ledningsoplysninger, og om, hvordan indberetningen skal foregå.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indberetning til Ledningsejerregistret af oplysninger om ledninger, som graveaktøren finder i graveområdet, som kan være uden ejer, og som ingen ledningsejer har udleveret ledningsoplysninger om.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan Ledningsejerregistret gør de efter stk. 1 og 2 indberettede oplysninger tilgængelige for ledningsejere og graveaktører, og om, hvordan ledningsejere og graveaktører skal forholde sig til disse oplysninger.