LER-loven § 14

Denne konsoliderede version af lER-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Ledningsejerregistret

Lov nr. 564 af 10. maj 2022

Betaling for udlevering af ledningsoplysninger og påvisning
§ 14

En ledningsejer skal uden beregning udlevere de nødvendige ledningsoplysninger efter §§ 10 og 12 og § 13, stk. 2.

Stk. 2 En ledningsejer kan opkræve betaling for ekstra ydelser, som graveaktøren har anmodet om.