14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Landdistriktsfonden § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om landdistriktsfonden og bygger på lovbekendtgørelse nr. 114 af 06. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Kommuner, regioner, andre offentlige myndigheder, offentligretlige organer og offentlige fonde kan deltage i finansieringen af de foranstaltninger, der er omfattet af § 1.

•••

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og erhvervsministeren kan hver for sig inden for deres respektive områder fastsætte nærmere regler om finansieringen nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside