14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Landdistriktsfonden § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om landdistriktsfonden og bygger på lovbekendtgørelse nr. 114 af 06. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og erhvervsministeren kan hver for sig inden for deres respektive områder fastsætte regler om støtte, som de pågældende ministre kan yde i medfør af § 1. Der kan fastsættes regler om ansøgning om støtte, betingelser for støtte, støtteniveau, beregning af støtte og udbetaling af støtte. De pågældende ministre kan også for sådan støtte fastsætte regler om administration af støtteordninger, herunder om prioritering, udvælgelse af ansøgninger og afslag på ansøgninger, og om regnskab og revision for støtte bevilget efter denne lov.

•••

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og erhvervsministeren kan hver for sig inden for deres respektive områder fastsætte regler om suspension og reduktion af ansøgt støtte og om bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af denne lovs bestemmelser, de i medfør af denne lov fastsatte bestemmelser eller ved manglende overholdelse af bestemmelser i regler fastsat af Unionen (EU) om forhold, der er omfattet af denne lov.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om etablering og drift af lokale aktionsgrupper, der kan medvirke til administration af denne lov.

•••

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om, at lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter ikke finder anvendelse for private udbydere af bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte efter denne lov, i det omfang størrelsen af den offentlige støtte er fastsat på baggrund af standardomkostninger.

•••
profile photo
Profilside