14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Forsikret i krigsforsikringsforbundet for beboelsesbygninger m.v. og privat indbo er:

  • 1. Enhver bygning, som efter forsikringstidens indtræden er eller har været brandforsikret i et dansk eller her i landet virkende udenlandsk forsikringsselskab. Dette gælder dog ikke, hvis bygningen er forsikret i krigsforsikringsforbundet for erhvervsbygninger eller hører til en landbrugsejendom eller til en ejendom, der helt eller overvejende anvendes til landbrug, skovbrug eller gartneri. Forsikringen omfatter bygningens tilbehør i det omfang, tilbehøret er eller har været brandforsikret sammen med bygningen.

  • 2. Privat indbo, der på skadestidspunktet befinder sig i de i forbundet forsikrede bygninger.

  • 3. Privat indbo i andre bygninger, der helt eller delvis anvendes til beboelse, såfremt bygningen ville have været forsikret i forbundet,hvis der havde været tegnet brandforsikring, eller hvis bygningen ikke havde været undtaget for krigsforsikring i medfør af § 1, stk. 2.

  • 4. Løsøre og andre værdier, der ikke er eller kunne være krigsforsikret i noget andet krigsforsikringsforbund, og som ejeren ved skriftlig henvendelse til forbundet har begæret krigsforsikret.

•••

Stk. 2 Forbundet består af to af hinanden økonomisk uafhængige afdelinger: afdeling A og afdeling B. Under afdeling A henhører beboelsesbygninger med ikke over to lejligheder og privat indbo i sådanne bygninger. Under afdeling B henhører andre i forbundet forsikrede bygninger, privat indbo i disse samt løsøre og andre værdier, som er begæret forsikret i medfør af stk. 1, nr. 4.

•••
profile photo
Profilside