14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Erstatningskrav bortfalder, dersom skaden ikke anmeldes til forbundet inden 6 måneder efter, at ejeren er blevet vidende om dens opståen og har haft mulighed for at foretage anmeldelse. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra.

•••

Stk. 2 Når der er forløbet et år efter forsikringstidens ophør, kan forbundets bestyrelse ved offentlig bekendtgørelse i Statstidende og det efter bestyrelsens skøn fornødne antal dagblade opfordre alle og enhver, der har fordringer mod forbundet, til inden en vis tid skriftligt at anmelde fordringerne til forbundet. Fordringer, der anmeldes efter det i bekendtgørelsen fastsatte tidspunkt, er bortfaldet.

•••

Stk. 3 Fordringer mod forbundet forældes i løbet af 5 år efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.

•••
profile photo
Profilside