14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Enhver ejer af bygning, der ikke omfattes af denne lov, men hvori findes privat indbo, som er forsikret i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3, skal til forbundet anmelde værdien af indboet. Nærmere regler herom fastsættes af bestyrelsen, jfr. § 6, stk. 3.

•••

Stk. 2 Bygningens ejer skal svare foreløbige og endelige bidrag for indboet efter reglerne i §§ 9-12. Foreløbige bidrag kan dog kun opkræves med indtil 1/4 pct. halvårlig af den anmeldte værdi. Endeligt bidrag kan ikke overstige 2 1/2 pct. af den anmeldte værdi.

•••

Stk. 3 Ikke anmeldt indbo i de i stk. 1 omhandlede bygninger er krigsforsikret, selv om anmeldelse ikke har fundet sted. Forbundet har regres mod bygningens ejer for udbetalte erstatningsbeløb med fradrag af et beløb svarende til den præmie, der skulle være betalt, såfremt anmeldelse havde fundet sted.

•••
profile photo
Profilside