14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Dækkes ikke alle skader fuldt ud af foreløbige bidrag, pålignes der endelige forsikringsbidrag efter forsikringstidens ophør.

•••

Stk. 2 Endeligt forsikringsbidrag pålignes enhver, der er medlem af forbundet ved forsikringstidens ophør. Såfremt de pågældende værdier ikke er forsikret i forbundet ved forsikringstidens ophør, pålignes det endelige bidrag den, der senest har været medlem af forbundet. Bidraget beregnes efter den tid, de pågældende værdier har været krigsforsikret.

•••

Stk. 3 Endeligt forsikringsbidrag beregnes i forhold til den under forsikringstiden for ejendommen tegnede højeste brandforsikringssum. For så vidt angår selvstændigt forsikret, privat indbo, andet løsøre og andre værdier, beregnes bidraget i forhold til den værdi, hvormed de pågældende genstande er anmeldt til forbundet.

•••

Stk. 4 Det endelige forsikringsbidrag kan ikke overstige 5 pct. af det beløb, hvorefter bidragspligten bestemmes.

•••
profile photo
Profilside