14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Er forsikringstiden indtrådt og endnu ikke ophørt ved udløbet af et kalenderår, kan der pålignes foreløbige forsikringsbidrag for dette kalenderår til dækning af indtrufne skader m.v.

•••

Stk. 2 Foreløbige krigsforsikringsbidrag pålignes enhver, der har været medlem af forbundet i kalenderåret, og beregnes efter den tid, medlemsskabet har varet.

•••

Stk. 3 Enhver bidragspligtig svarer foreløbige forsikringsbidrag i forhold til ejendommens brandforsikringssum. For så vidt angår selvstændigt forsikret privat indbo, andet løsøre og andre værdier, svares der bidrag i forhold til den værdi, hvormed de pågældende genstande er anmeldt til forbundet.

•••
profile photo
Profilside