Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere § 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 333 af 19. december 1959,
jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 14. marts 2013

§ 6

Denne lov har virkning fra den 1. april 1959.