Lov om Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark § 22

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 405 af 25. april 2023