14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren § 10:

Til § 10
Til stk. 1Efter den forslåede ordning skal den, der uagtsomt eller forsætteligt undlader at efterkomme sundhedsministerens påbud efter lovforslagets § 8, kunne straffes med bøde.Bestemmelsen implementerer NIS-direktivets artikel 21, der bestemmer, at der skal fastættes sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af regler, der er vedta...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.