Lov om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1009 af 23. december 1998

Lovens anvendelsesområde
§ 1

Der kan efter denne lov ydes støtte til nybygning og ombygning af selvdrevne, søgående handelsskibe, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Støtte til nybygning kræver, at der er tale om

  • 1) skibe på mindst 100 bruttotons til person- eller godsbefordring,

  • 2) skibe på mindst 100 bruttotons til særlige formål, herunder opmudringsfartøjer og isbrydere,

  • 3) bugserbåde på mindst 365 kilowatt eller

  • 4) fiskerfartøjer på mindst 100 bruttotons til eksport uden for Fællesskabet.

Stk. 3 Støtte til ombygning kræver, at

  • 1) der er tale om et skib på mindst 1.000 bruttotons og

  • 2) det udførte arbejde medfører en gennemgribende ændring af lasteplanen, skroget, fremdriftssystemet eller passagerforholdene.