14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontantydelse § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om kontantydelse og bygger på lov nr. 174 af 24. February 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Regulering m.v.
En gang årligt den 1. januar reguleres med en satsreguleringsprocent efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 2 og 3 de beløb, som er nævnt i:

•••

Stk. 2 Ved den årlige regulering af beløbene i stk. 1, nr. 1 og 2, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 3.

•••

Stk. 3 For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af de regulerede beløb.

•••
profile photo
Profilside