14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om kongeriget danmarks fiskeribank og bygger på lovbekendtgørelse nr. 32 af 04. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Bankens årsregnskab samt beretning om bankens virksomhed afgives til miljø- og fødevareministeren, hvorefter regnskabet offentliggøres.

•••

Stk. 2 Ministeren kan kræve sig meddelt enhver oplysning om bankens forhold.

•••

Stk. 3 Driftsoverskud henlægges til reserve- og administrationsfonden.

•••

Stk. 4 Eventuelt negativt resultat før hensættelse til tab, ud over hvad der måtte kunne afholdes af reserve- og administrationsfonden, søges dækket på de årlige bevillingslove. Udbetalingen sker, når bankens godkendte regnskab foreligger samt efter særskilt godkendelse i Finansudvalget.

•••
profile photo
Profilside