Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank § 3

Denne konsoliderede version af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 54 af 17. februar 1978,
jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016

§ 3

Bankens bestyrelse kan optage og yde lån efter regler, der fastsættes i bankens vedtægter.

Stk. 2 Den maksimale restgæld på de lån, som banken optager, fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3 Banken kan optage lån, herunder løbende kreditter, gennem udstedelse af obligationer og andre gældsbreve samt indgå i aftaler om dertil knyttede aktiviteter. Staten garanterer for disse forpligtelser.