Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank § 1

Denne konsoliderede version af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 54 af 17. februar 1978,
jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016

§ 1

Kongeriget Danmarks Fiskeribank har til formål at yde lån til dansk fiskeri og akvakultur.

Stk. 2 Instituttets hjemsted er København.

Stk. 3 Banken kan i øvrigt varetage forvaltningsopgaver, som henlægges til den.