14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om kongeriget danmarks fiskeribank og bygger på lovbekendtgørelse nr. 32 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Bankens bestyrelse kan optage og yde lån efter regler, der fastsættes i bankens vedtægter.

•••

Stk. 2 Den maksimale restgæld på de lån, som banken optager, fastsættes på de årlige finanslove.

•••

Stk. 3 Banken kan optage lån, herunder løbende kreditter, gennem udstedelse af obligationer og andre gældsbreve samt indgå i aftaler om dertil knyttede aktiviteter. Staten garanterer for disse forpligtelser.

•••
profile photo
Profilside