Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 18

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 293 af 14. maj 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 03. februar 2020,
som ændret ved lov nr. 2201 af 29. december 2020 og lov nr. 1160 af 08. juni 2021

§ 18

Loven træder i kraft den 1. juni 1998, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 -4. (Overgangsbestemmelser, udeladt).