Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 14

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 293 af 14. maj 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 3. februar 2020,
som ændret ved lov nr. 2201 af 29. december 2020, lov nr. 1160 af 8. juni 2021 og lov nr. 754 af 13. juni 2023

§ 14

Til de i § 4 nævnte personer kan jobcenteret yde støtte til personlig assistance, medmindre den pågældende er berettiget til specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller om specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse. Der kan ydes støtte til