14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 655 af 07. juni 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Erhvervsstyrelsen kan give påbud om, at et selskab skal bringe overtrædelser af denne lovs §§ 3-5 til ophør. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist for overtrædelsens ophør.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at et selskab omfattet af loven, der senest ved udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen, undlader at efterkomme påbud efter stk. 1, skal opløses.

•••
profile photo
Profilside