14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 655 af 07. juni 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 I selskaber omfattet af loven skal der føres en fortegnelse over ejerne af selskabet. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om navn og bopæl for alle ejerne samt om størrelsen af ejerandelens kapital og stemmer.

•••

Stk. 2 Enhver, der har erhvervet eller besidder ejerandele i et selskab omfattet af loven, skal give meddelelse herom til selskabet. Enhver, der erhverver henholdsvis besidder ejerandele i et selskab omhandlet i § 3 skal endvidere meddele ejerskifte og andre ændringer vedrørende aktiebesiddelsen til selskabet med oplysning om de ændrede forhold eller den nye ejers navn og bopæl samt størrelsen af ejerandelen.

•••
profile photo
Profilside