14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber § 4:

Til § 4
Det foreslås, at det stilles som betingelse for kommunal eller regional deltagelse i selskaber, der driver erhvervsaktivitet efter denne lov, at der deltager private ejere i selskabet. Det foreslåede krav kan dog være fraveget i anden lovgivning. Det kan således være forudsat i særlovgivning, at dette krav...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.