14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber § 16:

Til § 16
Kommunal deltagelse i henhold til lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. kan udelukkende ske ved direkte deltagelse i et aktie-, anparts- eller andelsselskab, medmindre der er tale om et selskab, der er omfattet af overgangsordningen i lovens § 4. Efter lovens § 4 ka...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.