14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommuners afståelse af vandselskaber § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 862 af 23. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) undlader at registrere efter § 2,

  • 2) undlader at indberette efter § 4,

  • 3) anvender midler i strid med § 7 eller

  • 4) undlader at efterkomme klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelse om afståelse eller afvikling af deltagelse inden for den fastsatte frist herfor, jf. § 7.

•••

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af § 9, kan der fastsættes straf af bøde.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside