14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 632 af 16. June 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Regionsrådet udarbejder et udkast til en samlet aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen om overtagelsen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, jf. § 1, stk. 1-3, og § 2.

•••

Stk. 2 Aftaleudkastet kan indeholde vilkår om, at kommunalbestyrelsen overtager et aktiv eller indtræder i en rettighed, på betingelse af at kommunalbestyrelsen betaler et beløb til regionsrådet, eller vilkår om, at kommunalbestyrelsen overtager et passiv eller indtræder i en forpligtelse, på betingelse af at regionsrådet betaler et beløb til kommunalbestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside