Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 994 af 30. august 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 221 af 12. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 295 af 20. marts 2023, lov nr. 754 af 13. juni 2023 og lov nr. 1769 af 28. december 2023

Offentlige ydelser omfattet af loven
§ 3

Loven omfatter følgende offentlige ydelser:

Stk. 2 Loven omfatter ikke ydelser, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, 2 og 4, der udbetales til personer, der er omfattet af artikel 64 og 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger.