14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 221 af 12. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Et af KL 100 pct. ejet aktieselskab etablerer og driver Ydelsesrefusion som en fælles, kommunal it-understøttelse til opgørelse af kommunens refusion og medfinansiering, jf. § 5, af ydelser omfattet af § 3, stk. 1, opgørelse af perioder med selvforsørgelse, jf. § 6, og opgørelse af det særlige fleksbidrag, jf. § 7.

•••

Stk. 2 Selskabets aktiviteter vedrørende Ydelsesrefusion skal være tydeligt adskilt fra selskabets øvrige aktiviteter.

•••

Stk. 3 Selskabet handler alene efter dokumenteret instruks fra kommunerne.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL fastsætte regler om, hvilke opgaver selskabet skal udføre i forbindelse med etablering og drift af Ydelsesrefusion.

•••
profile photo
Profilside