14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommunale internationale grundskoler § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 599 af 20. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Kommunalbestyrelsen kan på et møde træffe beslutning om oprettelse af kommunale internationale grundskoler.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fastlægger på et møde mål og rammer for den enkelte skoles virksomhed, herunder bevillinger og økonomiske rammer, skolens omfang med hensyn til klassetrin, elevtal, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden, antal skoledage og rammer for klassedannelsen, elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde m.v.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan på et møde beslutte, at en kommunal international grundskole kan tilbyde skolens elever optagelse i en skolefritidsordning.

•••
profile photo
Profilside