14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Københavns frihavn § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om københavns frihavn og bygger på lov nr. 141 af 31. marts 1960. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Samtidig med denne lovs ikrafttræden ophæves lov nr. 44 af 31. marts 1891 om anlæg af en frihavn ved København m.v., lov nr. 64 af 7. april 1899, lov nr. 131 af 10. maj 1915, lov nr. 329 af 3. juni 1919, de i henhold til disse love udfærdigede koncessioner og lov nr. 54 af 14. marts 1931.

•••

Stk. 2 De statsbanerne i medfør af lov nr. 44 af 31. marts 1891 tillagte rettigheder til anlæg og drift af færgehavn og til bolværksplads m.v. i frihavnen opretholdes.

•••
profile photo
Profilside