14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Københavns frihavn § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om københavns frihavn og bygger på lov nr. 141 af 31. marts 1960. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 De grunde og bygninger på frihavnens område, som tilhører Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller den, der har fået overdraget at udøve frihavnsvirksomheden, såvel som offentlige institutioners bygninger og anlæg i frihavnen er fritaget for skatter af enhver art.

•••

Stk. 2 Der indrømmes stempelfritagelse for de obligationslån, som med ministerens godkendelse optages af den, der har erholdt koncession på frihavnsvirksomheden. Stempelfritagelsen omfatter også transporter på de af koncessionshaveren udstedte obligationer. Koncessionshaverens eventuelle aktiebreve kan udfærdiges og transporteres uden brug af stempel, og de kontrakter, koncessionshaveren afslutter med hensyn til anlægsarbejder, er ligeledes stempelfri. Det samme gælder aftaler, der indgås mellem koncessionshaveren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

•••

Stk. 3 Spørgsmålet om omfanget af fritagelsen for stempelafgift i henhold til stk. 2 afgøres endeligt af finansministeren efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder.

•••
profile photo
Profilside