14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Københavns frihavn § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om københavns frihavn og bygger på lov nr. 141 af 31. March 1960. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Til drift af Københavns frihavn kræves en af ministeren for offentlige arbejder efter indstilling fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S og efter forhandling med finansministeren udfærdiget koncession.

•••

Stk. 2 Koncessionen kan kun gives til Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller et aktieselskab, hvori Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejer samtlige aktier. Den første koncession gives til Københavns Frihavns-Aktieselskab. Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan dog efter trafikministerens godkendelse helt eller delvis overdrage driften af frihavnen til et selskab, som Udviklingsselskabet By & Havn I/S er medejer af.

•••

Stk. 3 Driften sker i øvrigt i overensstemmelse med de bestemmelser, der udfærdiges herom af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling med finansministeren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

•••

Stk. 4 Ministeren godkender efter indstilling fra koncessionshaveren og efter forhandling med Udviklingsselskabet By & Havn I/S afgifter og øvrige lejevilkår for leje af pakhuse eller dele af pakhuse og takster i øvrigt for benyttelse af pakhuse og losseredskaber m.v. samt for arbejds- og transportydelser i frihavnen.

•••

Stk. 5 Lov om leje nr. 355 af 27. december 1958 kommer ikke til anvendelse på leje af pakhuse eller dele af pakhuse i frihavnen.

•••
profile photo
Profilside