14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Klagenævnet for Udbud § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om klagenævnet for udbud og bygger på lovbekendtgørelse nr. 593 af 02. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Med bøde straffes den ordregiver, der ikke er omfattet af § 19, stk. 1, og som har handlet på en måde, der er angivet i § 19, stk. 2, i de tilfælde, der er nævnt i § 18, stk. 2.

•••

Stk. 2 Bødeansvar kan pålægges, selv om overtrædelsen hverken kan tilregnes ordregiveren som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

•••
profile photo
Profilside