14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Klagenævnet for Udbud § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om klagenævnet for udbud og bygger på lovbekendtgørelse nr. 593 af 02. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 En kontrakt erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer i kontrakten. Erklæres en kontrakt for uden virkning, skal det angives, fra hvilket tidspunkt kontrakten skal anses for uden virkning, eller hvilke dele af kontrakten der skal anses for uden virkning.

•••

Stk. 2 Der fastsættes en alternativ sanktion efter §§ 19 eller 20, når

  • 1) en kontrakt, der er omfattet af § 16, ikke erklæres for uden virkning,

  • 2) en kontrakt, der er omfattet af § 17, stk. 1, og som ikke er undtaget efter § 4 eller § 17, stk. 2, ikke erklæres for uden virkning, jf. § 17, stk. 3, eller

  • 3) en del af en kontrakt erklæres for uden virkning, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Er ordregiveren ikke omfattet af § 19, stk. 1, indgiver Klagenævnet for Udbud politianmeldelse, når ordregiveren i medfør af stk. 2 skal pålægges en alternativ sanktion i form af en bøde.

•••
profile photo
Profilside