14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Klagenævnet for Udbud § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om klagenævnet for udbud og bygger på lovbekendtgørelse nr. 593 af 02. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Har en ordregiver overtrådt de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2, kan Klagenævnet for Udbud

  • 1) suspendere ordregiverens udbudsprocedure eller beslutninger i forbindelse med en udbudsforretning,

  • 2) annullere ordregiverens ulovlige beslutninger eller udbudsforretning,

  • 3) udstede påbud om lovliggørelse af udbudsproceduren eller beslutninger i forbindelse med udbudsforretningen og

  • 4) pålægge ordregiveren en økonomisk sanktion, jf. § 19.

•••

Stk. 2 Erklæres en kontrakt for uden virkning i medfør af §§ 16 eller 17, udsteder Klagenævnet for Udbud påbud om, at ordregiveren skal bringe kontrakten til ophør.

•••
profile photo
Profilside