14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om kapitalmarkeder § 26

Uddrag fra forarbejderne til lov om kapitalmarkeder § 26:

Til § 26
Ifølge § 27, stk. 1, 1. pkt., og § 27, stk. 1, 4.-6. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. skal udstedere af omsættelige værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land m.v. offentliggøre deres årsrapporter. Bestemmelsen indeholder nærmere krav til årsrapporten. Finanstilsynet har hjemmel til at fastsætte regler om, hvilke k...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.