Bøger, som nævner Lov om kapitalmarkeder § 21

Dansk privatret (22. udg.)
Forfattere: Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Kristina Siig og Tanja Jørgens en
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Bemærk, at § 21 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 21, om det har en betydning.

Netting

- Side 390 -

...med visse værdipapirtransaktioner mv. Reglerne er i vidt omfang en gennemførelse af EU’s såkaldte finalitydirektiv (98/26/EF) og collateraldirektiv (2002/47/EF). Disse to direktiver er senest suppleret af det såkaldte ændringsdirektiv (2009/44/EF). Reglerne i KML §§ 196-210 om blandt andet slutafregning indeholder ligeledes elementer af modregning.

Læs på Jurabibliotek