14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kapitalmarkeder § 202

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om kapitalmarkeder og bygger på lovbekendtgørelse nr. 41 af 13. januar 2023. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§202 Substituerer sikkerhedsstiller efter aftale med sikkerhedshaver en stillet sikkerhed med en anden sikkerhed, og sker dette, senest samtidig med at sikkerhedsstiller igen fik rådighed over den substituerede sikkerhed, kan der kun ske omstødelse af den substituerede sikkerhed, hvis den oprindeligt stillede sikkerhed var omstødelig.

•••

Stk. 2 Sikkerhed, der er stillet for ændringer i værdien af sikkerheder eller fordringer, som er indtrådt efter aftalens indgåelse og skyldes markedsbetingede forhold, kan ikke omstødes efter §§ 70 eller 72 i konkursloven, hvis den stillede sikkerhed er stillet uden unødigt ophold, efter at kravet på sikkerhed kunne gøres gældende. Omstødelse under betingelser som nævnt i § 72 i konkurslovens kan dog ske, hvis sikkerhedsstillelsen ikke fremstod som ordinær.

•••
profile photo
Profilside