14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 09. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Institutioners og tilhørende skolers oprettelse og nedlæggelse
Børne- og undervisningsministeren kan oprette nye institutioner eller efter høring af institutionens bestyrelse bestemme, at en eksisterende institution skal oprette nye tilhørende skoler, hvis det er hensigtsmæssigt som følge af et konstateret eller forventet behov for et ændret geografisk udbud af forberedende grunduddannelse. Ved oprettelse af en ny institution fastsætter børne- og undervisningsministeren vedtægten.

•••

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren fastsætter et geografisk dækningsområde for institutionen og den geografiske placering af institution og tilhørende skoler inden for dækningsområdet. Børne- og undervisningsministeren kan samtidig ændre andre institutioners dækningsområde, hvis der er behov herfor som følge af oprettelsen.

•••
profile photo
Profilside