14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 09. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Eleverne har ret til at danne et elevråd på institutionen, som i sit virke skal være baseret på demokratiske principper.

•••

Stk. 2 Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for elever i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevers deltagelse ville stride mod anden lovgivning.

•••

Stk. 3 Overholder elevrådet ikke demokratiske principper, kan institutionens leder suspendere elevrådet.

•••

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om valg til elevråd, rådets virksomhed, suspension og bestyrelsens forpligtelse over for rådet.

•••
profile photo
Profilside