14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 553 af 18. juni 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Rådet for Menneskerettigheder
Bestyrelsen nedsætter efter offentlig høring Rådet for Menneskerettigheder, der sammensættes således, at det afspejler de synspunkter, som gør sig gældende blandt civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder. Særligt berørte offentlige myndigheder kan desuden optages som medlemmer af rådet. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for medlemskab af rådet i overensstemmelse med FN’s Parisprincipper for nationale menneskerettighedsinstitutioner.

•••

Stk. 2 Rådet for Menneskerettigheder drøfter de overordnede retningslinjer for institutionens virksomhed og følger dens aktiviteter med henblik på at fremme lovens formål. Rådet kan over for institutionens bestyrelse fremsætte forslag til nye aktiviteter og vurdere forløbet af hidtidige aktiviteter.

•••

Stk. 3 Rådet for Menneskerettigheder vedtager en forretningsorden for sit virke.

•••

Stk. 4 Medlemmer af rådet, der repræsenterer civilsamfundsorganisationer, har stemmeret. Repræsentanter for offentlige myndigheder og repræsentanter for bestyrelsen, der deltager i rådets møder, har ikke stemmeret.

•••
profile photo
Profilside