14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 553 af 18. juni 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Bestyrelsen
Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om institutionens faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen består af 14 medlemmer, som udpeges i deres personlige egenskab på følgende måde:

  • 1) 6 medlemmer udpeges af Rådet for Menneskerettigheder, jf. stk. 4.

  • 2) 1 medlem udpeges af rektor for Københavns Universitet, jf. stk. 5.

  • 3) 1 medlem udpeges af rektor for Aarhus Universitet, jf. stk. 5.

  • 4) 1 medlem udpeges af rektor for Syddansk Universitet, jf. stk. 5.

  • 5) 1 medlem udpeges af rektor for Aalborg Universitet, jf. stk. 5.

  • 6) 2 medlemmer udpeges af Rektorkollegiet under Danske Universiteter.

  • 7) 1 medlem vælges af medarbejderne ved institutionen, jf. stk. 6.

  • 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

•••

Stk. 3 Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode og kan genudpeges for yderligere en periode. Derefter kan de først vælges eller udpeges på ny efter mindst 4 års forløb.

•••

Stk. 4 Blandt de medlemmer af bestyrelsen, som udpeges af Rådet for Menneskerettigheder, skal mindst 1 medlem have tilknytning til en organisation, der beskæftiger sig med områder af betydning for de etniske minoriteter, mindst 1 medlem skal have tilknytning til en organisation, der beskæftiger sig med ligebehandling af kvinder og mænd, og mindst 1 medlem skal udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

•••

Stk. 5 Det tilstræbes, at mindst 2 af de af rektorerne for Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet udpegede medlemmer er tilknyttet de juridiske faggrupper.

•••

Stk. 6 Valg af en medarbejder ved institutionen finder sted i henhold til bestemmelserne herom i selskabsloven. Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

•••
profile photo
Profilside