Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1227 af 18. december 2012

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 § 2 har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 3 § 3 træder i kraft og har virkning fra og med den 1. januar 2013.