Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale § 2-3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1227 af 18. december 2012

§§2-3 udelades her, da de kun indeholder ændringer til andre love. §2 indeholder 9 punkter med ændringer til pensionsafkastbeskatningsloven, §3 indeholder en ændring af lov nr. 474 af 12. juni 2009 om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre.

§§ 2-3

(Udeladt af Redaktionen)