Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 190 af 12. marts 1997,
som ændret ved lov nr. 861 af 30. november 1999, lov nr. 486 af 07. juni 2001 og lov nr. 428 af 28. april 2010

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.