Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 190 af 12. marts 1997,
som ændret ved lov nr. 861 af 30. november 1999, lov nr. 486 af 07. juni 2001 og lov nr. 428 af 28. april 2010

§ 1

Overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Overenskomsten er optaget som bilag til denne lov.

Stk. 2 Overenskomsten træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i artikel 31, jf. dog § 1 a.

Stk. 3 Overenskomsten af 12. september 1989 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, skal ophøre at have virkning efter bestemmelserne i artikel 31, stk. 4, i overenskomsten af 23. september 1996.