14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om indgåelse af aftale mellem danmark og færøerne om beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister § 3:

Til § 3
Efter lovforslagets § 3 gælder loven ikke for Færøerne og Grønland, da skattespørgsmål henhører under det færøske og grønlandske hjemmestyre. I det aktuelle tilfælde, hvor den danske regering og det færøske landsstyre har indgået en aftale, skal denne alene gøres til en del af dansk skatteret ved dett...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.