Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 27 af 18. januar 1991

§ 3

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med foranstaltningerne i § 2 at indkalde det nødvendige personel, såfremt behovet for personel med de fornødne kvalifikationer ikke kan opfyldes ved midlertidige frivillige ansættelser.