Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 27 af 18. januar 1991

§ 1

Forsvarsministeren bemyndiges til som led i humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten at udsende et dansk militært læge- og sanitetshold på 30-40 personer til området til støtte for britiske felthospitaler.