14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om hold af dyr § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om hold af dyr og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 06. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om indretning og drift samt godkendelse af og tilsyn med bedrifter, hvor hold af de i § 13 omhandlede dyrearter finder sted.

•••

Stk. 2 Ved fastsættelse af regler efter stk. 1 skal det især sikres, at bedriften indrettes og drives på en sådan måde,

  • 1) at dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses,

  • 2) at det forebygges, at der sker spredning af sygdomme til dyr, der holdes, eller til den fritlevende vildtbestand, og

  • 3) at bedriften er sådan indrettet, at den pågældende dyreart ikke kommer i kontakt med den fritlevende vildtbestand.

•••

Stk. 3 Opdræt af fjervildt i mørke er ikke tilladt.

•••
profile photo
Profilside